Regulamin platnosci

INFORMACJE OGOLNE POLITYKI PRYWATNOSCI

NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 I UST. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TYCH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH NAZYWANEJ: „RODO”, INFORMUJEMY O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA NASZYM SERWISIE.

1. NINIEJSZA POLITYKA DOTYCZY SERWISU WWW,SERWERÓW GIER, FUNKCJONUJĄCEGO POD ADRESEM URL: WWW.PVPCORE.PL
2. ADRES KONTAKTOWY POCZTY ELEKTRONICZNEJ OPERATORA: [email protected]
3. WŁAŚCICIELEM SERWISU WWW.PVPCORE.PL JEST BARTOSZ DUCZMAL ZAMIESZKUJACY JELENIA 30/23 54-242 WROCŁAW
4. SERWIS ZBIERA INFORMACJE PODANE DOBROWOLNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB POPRZEZ ZAPISYWANIE W URZĄDZENIACH KOŃCOWYCH PLIKÓW COOKIE (TZW. „CIASTECZKA”).
5. SERWIS WYKORZYSTUJE DANE OSOBOWE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:
- REALIZACJA ZAMÓWIONYCH USŁUG
- PREZENTACJA OFERTY LUB INFORMACJI
6. SERWIS MOŻE ZAPISAĆ INFORMACJE O PARAMETRACH POŁĄCZENIA (ADRES IP, ADRES E-MAIL, HISTORIA ZAKUPÓW W SKLEPIE WWW.PVPCORE.PL, CZAS)
7. ADMINISTRATOR MA PRAWO PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE OSOBOM TRZECIM W CELU WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW.
DOTYCZY TO:
- ORGANÓW ŚCIGANIA
- KANCELARII PRAWNYCH I WINDYKATORÓW
- OPERATORÓW PŁATNOŚCI

DŁUGOŚĆ PRZECHOWYWANYCH DANYCH

1. DANE ZE STRONY HTTPS://WWW.PVPCORE.PL/ BĘDĄ PRZECHOWYWANE DO 3 LAT.
2. DANE Z SERWERÓW GIERBĘDĄ PRZECHOWYWANE DOPÓKI TWOJE KONTO NA SERWERZE BĘDZIE AKTYWNE/ZAREJESTROWANE.
3. LOGI Z SERWERÓW GIER BĘDĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ 31 DNI.
4. LOGI Z SERWERA DISCORD BĘDĄ PRZECHOWYWANE DO MOMENTU ZAMKNIĘCIA SERWERA DISCORD.

JAKIE DANE ZBIERAJĄ SERWERY GIER

1. SERWERY GIER ZBIERAJĄ NASTĘPUJĄCE DANE:
- ADRESY IP (W CELU AUTOMATYZACJI LOGOWANIA, PRZECIWDZIAŁANIU NADUŻYCIOM LOGOWANIA),
- NAZWY GRACZA ORAZ JEGO UUID,
- WSZYSTKIE WIADOMOŚCI Z CZATU OGÓLNEGO GRY,
- WSZYSTKIE WIADOMOŚCI Z CZATÓW PRYWATNYCH,
- WSZELKIE INTERAKCJE GRACZA NA SERWERZE GIER NP. POSTAWIONE BLOKI, ZNISZCZONE BLOKI, NAPISANE TABLICZKI,
- AKTYWNOŚĆ / CZAS POŁĄCZENIA GRACZA Z SERWEREM.

WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE PRZEZ OPERATORA

1. MIEJSCA LOGOWANIA I WPROWADZANIA DANYCH OSOBOWYCH SĄ CHRONIONE W WARSTWIE TRANSMISJI (CERTYFIKAT SSL). DZIĘKI TEMU DANE OSOBOWE I DANE LOGOWANIA, WPROWADZONE NA STRONIE, ZOSTAJĄ ZASZYFROWANE W KOMPUTERZE UŻYTKOWNIKA I MOGĄ BYĆ ODCZYTANE JEDYNIE NA DOCELOWYM SERWERZE.
2. HASŁA UŻYTKOWNIKÓW SĄ PRZECHOWYWANE W POSTACI HASHOWANEJ. FUNKCJA HASHUJĄCA DZIAŁA JEDNOKIERUNKOWO - NIE JEST MOŻLIWE ODWRÓCENIE JEJ DZIAŁANIA, CO STANOWI OBECNIE WSPÓŁCZESNY STANDARD W ZAKRESIE PRZECHOWYWANIA HASEŁ UŻYTKOWNIKÓW.
3. OPERATOR OKRESOWO ZMIENIA SWOJE HASŁA ADMINISTRACYJNE. W CELU OCHRONY DANYCH OPERATOR REGULARNIE WYKONUJE KOPIE BEZPIECZEŃSTWA.
4. ISTOTNYM ELEMENTEM OCHRONY DANYCH JEST REGULARNA AKTUALIZACJA WSZELKIEGO OPROGRAMOWANIA, WYKORZYSTYWANEGO PRZEZ OPERATORA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, CO W SZCZEGÓLNOŚCI OZNACZA REGULARNE AKTUALIZACJE KOMPONENTÓW PROGRAMISTYCZNYCH.

INFORMACJE W FORMULARZACH

1. SERWIS ZBIERA INFORMACJE PODANE DOBROWOLNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM DANE OSOBOWE, O ILE ZOSTANĄ ONE PODANE.
2. SERWIS MOŻE ZAPISAĆ INFORMACJE O PARAMETRACH POŁĄCZENIA (OZNACZENIE CZASU, ADRES IP).
3. SERWIS, W NIEKTÓRYCH WYPADKACH, MOŻE ZAPISAĆ INFORMACJĘ UŁATWIAJĄCĄ POWIĄZANIE DANYCH W FORMULARZU Z ADRESEM E-MAIL UŻYTKOWNIKA WYPEŁNIAJĄCEGO FORMULARZ. W TAKIM WYPADKU ADRES E-MAIL UŻYTKOWNIKA POJAWIA SIĘ WEWNĄTRZ ADRESU URL STRONY ZAWIERAJĄCEJ FORMULARZ.
4. DANE PODANE W FORMULARZU SĄ PRZETWARZANE W CELU WYNIKAJĄCYM Z FUNKCJI KONKRETNEGO FORMULARZA, NP. W CELU DOKONANIA PROCESU OBSŁUGI ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO LUB KONTAKTU HANDLOWEGO, REJESTRACJI USŁUG ITP. KAŻDORAZOWO KONTEKST I OPIS FORMULARZA W CZYTELNY SPOSÓB INFORMUJE, DO CZEGO ON SŁUŻY.

LOGI ADMINISTRATORA

1. INFORMACJE ZACHOWANIU UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE MOGĄ PODLEGAĆ LOGOWANIU. DANE TE SĄ WYKORZYSTYWANE W CELU ADMINISTROWANIA SERWISEM.

ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE

1. OPERATOR STOSUJE ANALIZĘ STATYSTYCZNĄ RUCHU NA STRONIE, POPRZEZ GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE INC. Z SIEDZIBĄ W USA). OPERATOR NIE PRZEKAZUJE DO OPERATORA TEJ USŁUGI DANYCH OSOBOWYCH, A JEDYNIE ZANONIMIZOWANE INFORMACJE. USŁUGA BAZUJE NA WYKORZYSTANIU CIASTECZEK W URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA. W ZAKRESIE INFORMACJI O PREFERENCJACH UŻYTKOWNIKA GROMADZONYCH PRZEZ SIEĆ REKLAMOWĄ GOOGLE UŻYTKOWNIK MOŻE PRZEGLĄDAĆ I EDYTOWAĆ INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z PLIKÓW COOKIES PRZY POMOCY NARZĘDZIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/ADS/PREFERENCES/
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
1. SERWIS KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES.
2. PLIKI COOKIES (TZW. „CIASTECZKA”) STANOWIĄ DANE INFORMATYCZNE, W SZCZEGÓLNOŚCI PLIKI TEKSTOWE, KTÓRE PRZECHOWYWANE SĄ W URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA SERWISU I PRZEZNACZONE SĄ DO KORZYSTANIA ZE STRON INTERNETOWYCH SERWISU. COOKIES ZAZWYCZAJ ZAWIERAJĄ NAZWĘ STRONY INTERNETOWEJ, Z KTÓREJ POCHODZĄ, CZAS PRZECHOWYWANIA ICH NA URZĄDZENIU KOŃCOWYM ORAZ UNIKALNY NUMER.
3. PODMIOTEM ZAMIESZCZAJĄCYM NA URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA SERWISU PLIKI COOKIES ORAZ UZYSKUJĄCYM DO NICH DOSTĘP JEST OPERATOR SERWISU.
4. PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:
- UTRZYMANIE SESJI UŻYTKOWNIKA SERWISU (PO ZALOGOWANIU), DZIĘKI KTÓREJ UŻYTKOWNIK NIE MUSI NA KAŻDEJ PODSTRONIE SERWISU PONOWNIE WPISYWAĆ LOGINU I HASŁA;
- REALIZACJI CELÓW OKREŚLONYCH POWYŻEJ W CZĘŚCI "ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE";
5. W RAMACH SERWISU STOSOWANE SĄ DWA ZASADNICZE RODZAJE PLIKÓW COOKIES: „SESYJNE” (SESSION COOKIES) ORAZ „STAŁE” (PERSISTENT COOKIES). COOKIES „SESYJNE” SĄ PLIKAMI TYMCZASOWYMI, KTÓRE PRZECHOWYWANE SĄ W URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA DO CZASU WYLOGOWANIA, OPUSZCZENIA STRONY INTERNETOWEJ LUB WYŁĄCZENIA OPROGRAMOWANIA (PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ). „STAŁE” PLIKI COOKIES PRZECHOWYWANE SĄ W URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA PRZEZ CZAS OKREŚLONY W PARAMETRACH PLIKÓW COOKIES LUB DO CZASU ICH USUNIĘCIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
6. OPROGRAMOWANIE DO PRZEGLĄDANIA STRON INTERNETOWYCH (PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA) ZAZWYCZAJ DOMYŚLNIE DOPUSZCZA PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIES W URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNICY SERWISU MOGĄ DOKONAĆ ZMIANY USTAWIEŃ W TYM ZAKRESIE. PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA UMOŻLIWIA USUNIĘCIE PLIKÓW COOKIES. MOŻLIWE JEST TAKŻE AUTOMATYCZNE BLOKOWANIE PLIKÓW COOKIES SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEN TEMAT ZAWIERA POMOC LUB DOKUMENTACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ.
7. OGRANICZENIA STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES MOGĄ WPŁYNĄĆ NA NIEKTÓRE FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE NA STRONACH INTERNETOWYCH SERWISU.
8. PLIKI COOKIES ZAMIESZCZANE W URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA SERWISU WYKORZYSTYWANE MOGĄ BYĆ RÓWNIEŻ PRZEZ WSPÓŁPRACUJĄCE Z OPERATOREM SERWISU PODMIOTY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZY TO FIRM: GOOGLE (GOOGLE INC. Z SIEDZIBĄ W USA), FACEBOOK (FACEBOOK INC. Z SIEDZIBĄ W USA), TWITTER (TWITTER INC. Z SIEDZIBĄ W USA).

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

1. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE CHCE OTRZYMYWAĆ PLIKÓW COOKIES, MOŻE ZMIENIĆ USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI. ZASTRZEGAMY, ŻE WYŁĄCZENIE OBSŁUGI PLIKÓW COOKIES NIEZBĘDNYCH DLA PROCESÓW UWIERZYTELNIANIA, BEZPIECZEŃSTWA, UTRZYMANIA PREFERENCJI UŻYTKOWNIKA MOŻE UTRUDNIĆ, A W SKRAJNYCH PRZYPADKACH MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ KORZYSTANIE ZE STRON WWW.
2. W CELU ZARZĄDZANIA USTAWIENIA COOKIES WYBIERZ Z LISTY PONIŻEJ PRZEGLĄDARKĘ INTERNETOWĄ, KTÓREJ UŻYWASZ I POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI:
- EDGE
- INTERNET EXPLORER
- CHROME
- SAFARI
- FIREFOX
- OPERA
URZĄDZENIA MOBILNE:
-ANDROID
- SAFARI (IOS)
- WINDOWS PHONE

REZYGNACJA Z PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. UŻYTKOWNIK MOŻE DOBROWOLNIE ZREZYGNOWAĆ Z PRZECHOWYWANIA JEGO DANYCH PRZEZ SERWIS. W TYM CELU NALEŻY WYSŁAĆ MAIL REZYGNACYJNY NA ADRES: [email protected], W KTÓRYM ZAMIEŚCIMY WSZYSTKIE DANE NIEZBĘDNE DO WERYFIKACJI ZGŁOSZENIA.

DEFINICJE

1. PVPCORE.PL - PRYWATNY SERWER GRY KOMPUTEROWEJ MINECRAFT UDOSTĘPNIONY INNYM GRACZOM W INTERNECIE ORAZ STRONA INTERNETOWA O ADRESIE HTTP://WWW.PVPCORE.PL/
2. HOTPAY - HTTPS://HOTPAY.PL - INTERNETOWY SERWIS USŁUGOWY, W KTÓRYM KLIENT MOŻE DOKONAĆ PŁATNOŚCI NA RZECZ DOMENA.PL ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ.
3. USŁUGA - UDOSTĘPNIENIE UŻYTKOWNIKOWI UPRAWNIEŃ/DODATKOWYCH MOŻLIWOŚCI NA SERWERZE PVPCORE.PL DO KONTA GRACZA.
4. SKLEP - PODSTRONA INTERNETOWA UMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ DOMENA.PL, NA KTÓREJ KLIENT MOŻE DOKONAĆ PŁATNOŚCI.
5. PŁATNOŚĆ SPEŁNIENIE PRZEZ KLIENTA NA RZECZ TWOCASTLE.PL ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO ZA POŚREDNICTWEM HOTPAY POPRZEZ WYBRANĄ METODĘ PŁATNOŚCI.
6. GRACZ/UŻYTKOWNIK - OSOBA FIZYCZNA LUB PRAWNA UŻYTKUJĄCA SERWERY PVPCORE.PL.
7. KLIENT - OSOBA FIZYCZNA, PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KTÓRA DOKONUJE ZAKUPU TOWARÓW LUB NABYWA USŁUGI W SKLEPIE I Z TEGO TYTUŁU DOKONUJE PŁATNOŚCI
8. BAN - POZBAWIENIE GRACZA MOŻLIWOŚCI WEJŚCIA NA WSZYSTKIE SERWERY PVPCORE.PL ŁĄCZNIE Z LOBBY ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINÓW.
9. NOWA EDYCJA - USUNIĘCIE, A NASTĘPNIE UTWORZENIE NA NOWO POSZCZEGÓLNEGO PODSERWERA WRAZ Z USUNIĘCIEM Z NIEGO WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW/BUDOWLI/ZAWARTOŚCI EKWIPUNKÓW GRACZY ORAZ USŁUG ZAKUPIONYCH PRZEZ GRACZY.

INFORMACJE OGÓLNE - PRAWA

1. WŁAŚCICIEL STRONY I SKLEPU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY PONIŻSZEGO REGULAMINU W DOWOLNYM MOMENCIE.
2. WŁAŚCICIEL STRONY I SKLEPU ZASTRZEGA SOBIE PEŁNE PRAWO DO ZMIAN W PROWADZONYCH USŁUGACH ORAZ CENACH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PVPCORE.PL.
3. UŻYTKOWNIK, POSIADAJĄC KONTO NA SERWERZE PVPCORE.PL, AKCEPTUJE WARUNKI REGULAMINU WEWNĘTRZNEGO SERWERA PVPCORE.PL.
4. REKLAMACJE W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIEM PVPCORE.PL ZGŁASZAĆ NALEŻY POPRZEZ PROGRAM DISCORD POD ADRESEM DC.PVPCORE.PL PROSIMY O SZCZEGÓLNE ZWRÓCENIE UWAGI NA POPRAWNOŚĆ WPISYWANEGO INFORMACJI, GDYŻ ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO BRAKU ODPOWIEDZI NA REKLAMACJĘ W PRZYPADKU BRAKU PODANIA LUB PODANIA NIEPRAWIDŁOWYCH INFORMACJI. ZAKUPIONY TOWAR MOŻNA ZWRÓCIĆ W CIĄGU 7 DNI OD DATY JEGO OTRZYMANIA.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. WŁAŚCICIEL STRONY I SKLEPU ORAZ FIRMA OBSŁUGUJĄCA PŁATNOŚCI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY POPEŁNIONE PRZEZ KLIENTA W TRAKCIE UŻYTKOWANIA SKLEPU.
2. W PRZYPADKU OTRZYMANIA BANA KLIENTOWI NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU.
3. WSZYSTKIE WIRTUALNE BUDOWLE ORAZ POMYSŁY WYKORZYSTANE NA SERWERZE / DLA SERWERA LUB AKTUALNIE SĄ UŻYWANE NA SERWERZE SĄ WŁASNOŚCIĄ SERWERA I NIKOMU, KTO TWORZYŁ TĄ ZAWARTOŚĆ, NIE PRZYSŁUGUJĄ ZWROTY / REKOMPENSATY.
4. KAŻDY UŻYTKOWNIK SERWERA JEST OBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM I STOSOWANIA SIĘ DO PRZEWIDZIANYCH W NIM REGULACJI.
5. WŁAŚCICIEL SERWISU: BARTOSZ DUCZMAL, ADRES: JELENIA 30/23, MIASTO: 54-242, TELEFON: (+48) 667044684, EMAIL: [email protected]

Definicje v2

1. Regulamin - określa wewnętrzne zasady postępowania i życia serwisu.
2. Serwis – sieć serwerów gier i usług "PVPCORE.pl"
3. WŁAŚCICIEL – OZNACZA WŁAŚCICIELA "PVPCORE.PL" CZYLI BARTOSZA DUCZMALA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ NIEEWIDENCJOWANA W POLSCE ZAMIESZKUJĄCEGO JELENIA 30/23 54-242 WROCŁAW
4. Dostawca Płatności - CashBill S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sobieskiego 2 (NIP: 6292410801, REGON: 241048572, KRS: 0000323297), Usługa realizowana jest na potrzeby m.in. Serwisu
5. Usługa - oznacza usługę świadczoną przez Właściciela poprzez Serwis. Do wykonania usługi wymagane jest posiadanie klienta gry Minecraft i konto na serwerze gry wieloosobowej.
6. Klient - osoba fizyczna korzystająca z Sklepu Serwerowego, która dokonuje płatności poprzez płatności PaySafeCard, Blik, Przelew, PayPal.
7. Serwer gry - sieć serwerów dedykowanych pozwalających na grę wieloosobową w kliencie gry Minecraft znajdujących się pod domeną "pvpcore.pl"
8. Minecraft - komputerowa gra survivalowa o otwartym świecie stworzona przez Markusa Perssona i rozwijana przez studio Mojang AB.
9. PaySafeCard(w skrócie PSC)- elektroniczna metoda płatności przeznaczona głównie do użytku w sklepach internetowych i bazująca na systemie pre-paid.
10. Przelew - forma pieniężnego rozliczenia bezgotówkowych.
11. Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu pvpcore.pl.
12. Multikonto - posiadanie dwóch lub więcej profili przez tego samego użytkownika.
13. Blokada konta - zablokowanie dostępu danego użytkownika do Serwisu.
14. Administracja - oznacza osoby pełniące funkcje administracyjne w Serwisie.
15. Czat Serwerowy – oznacza czat w grze Minecraft/Discord.
16. Serwer Discord - serwer służący do rozmów głosowych i komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych, ze zdjęciami oraz filmami.

Postanowienia ogólne - platności

1. Nieprzestrzeganie regulaminu serwisu wiąże się z otrzymaniem kary.
2. Każdy Użytkownik korzystający z serwisu lub rejestrujący się w serwerze gier akceptuję regulamin.
3. Administracja zastrzega sobie prawo do:
- Usuwania niechcianych treści;
- Karania za zachowania nieodpowiednie, które nie znajdą się w regulaminie uznając je za niestosowne;
- Zmian w regulaminie serwisu.
4. Administracja może usunąć dowolne treści, budowle, tereny, konto bez rekompensaty oraz bez podania przyczyn.
5. Użytkownik wyraża nieodwołalną zgodę na dożywotnie korzystanie z budowli serwerowych przez Właściciela.
6. Wyraża nieodwołalną zgodę na dożywotnie rozpowszechnianie opublikowanych przez siebie treści w Serwisie.
7. Blokada konta może być rozszerzona przez Administrację na wszystkie usługi serwisu i komunikator Discord.
8. Administracja w wyjątkowych sytuacjach może nałożyć Blokadę konta bez możliwości odwołania się.
9. Skargi o oszustwo (np. Podczas handlu) będą tylko rozpatrywane po pokazaniu dowodów (np. Materiał wideo, zrzuty ekranu).
10. Niedozwolone jest rozpowszechnianie danych osobowych Użytkowników i Administracji serwisu PvPCore.PL
11. Wszelkie kary/Blokady konta są rozpatrywane indywidualnie przez administrację a wysokość kary jest wyznaczana według ich opinii.

Rejestracja i zasady korzystania

1. Użytkownik może posiadać tylko 2 konta. W przypadku, gdy na danym adresie IP gra więcej niż 2 użytkowników, powinien zgłosić ten fakt Administracji w celu umożliwienia rozgrywki.
2. Rejestracja w Serwisie jest darmowa.
3. Zabronione jest:
- korzystanie z MultiKonta;
- używanie nazw konta wulgarnych, obraźliwych, zawierające nieodpowiednie treści, flood, nazwy grup administracyjnych oraz o treści nazistowskiej;
- korzystanie z cudzego konta bez zgody właściciela;
- używanie skinów które zawierają w sobie treści nieodpowiednie (np. wulgarne, nazistowskie);
- Podszywanie się pod graczy, Youtuberów oraz administrację;
- rejestrowanie nazw kont premium, jeżeli nie jest się właścicielem tego konta. Takie konta mogą być usuwane lub oddawane właścicielowi.
4. Użytkownik posiadający problemy z rejestracją lub logowaniem na koncie powinien zgłosić się do Administracji na Serwerze Discord w sekcji # 🎫︙ticket
5. Surowo zakazane jest handel kontami, przedmiotami z Serwisu za realne pieniądze.